• Dini Faaliyetleri gerçeklestirmek, desteklemek ve bizzat icra etmek,
• Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,
• Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,
• Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,
• Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak,
• Gençlik hizmetlerini desteklemek,
• Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,
• Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,
• Doğal afet mağdurlarına yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,
. • Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,
• Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalısmalarını desteklemek,
• Beratung und Hilfestellungen bei Wallfahrten
• Förderung und Angebote für Frauenarbeit und frauenspezifische Beratung
• Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek.